En härlig säljande rubrik

Detta stycke fortsätter på samma känsla som rubriken ovan.
Det kan vara ett lite längre beskrivande stycke – en snabbpitch som beskriver vad detta företag sysslar med.

Kom i kontakt med oss

Målsättning

Vi pratar direkt till chefen med ett språk som den vill höra. Vad löser vi för problem? Är det ekonomin, prestigen eller annat som kan vara relevant?

Effektivitet

Vi pratar direkt till mellanchefen med ett språk som den vill höra. Vad löser vi för problem? Är det budgetansvaret, personalplanering eller annat som kan vara relevant?

Kreativitet

Vi pratar direkt till pedagogen med ett språk som den vill höra. Vad löser vi för problem? Är det arbetsbördan, få roligare på jobbet eller annat som kan vara relevant?

4:E Pedagogen

Pitchen igen och en mer allmän text om vad 4:e Pedagogen gör, hur vi arbetar och att det är jätteutvecklande att arbeta med oss!

Betyg från en av våra tidiga kunder

”Vårt arbete med 4:e Pedagogen påbörjades redan 2018. Vi har sett stora positiva effekter som har gjort det väsentligt mycket lättare för oss och ökat våra förutsättningar att nå våra satta mål. ”

Någon i betydande ställning i en svensk kommun

Brättelsen eller en annan bättre rubrik

4:E Pedagogen

Vårt mål och vår stora passion för utbildning har gjort att vi tillsammans med ett härligt team har bildat 4:e Pedagogen.

Tillsammans med oss kan vi på ett väldigt målinriktat och effektivt sätt fylla kunskapshålen som har uppstått under det senaste decenniet i svenska förskolor. Vi har verktygen och kunskapen till att göra förskolan till den utbildningsinstans som många kräver men inte har förmåga till att uppnå på egen hand.

Läs hela vår berättelse

Vi som arbetar med 4:E Pedagogen

Namn Efternamn

VD

En lyhörd VD som förstår dina problem och är lyhörd mot sina medarbetare

ettan@4epedagogen.se
0702 123 456

Namn Efternamn

Projektledare

Löser alla dina problem och svarar när du ringer alla dagar alla timmar

tvaan@4epedagogen.se
0702 123 456

Namn Efternamn

Projektledare

Också en jätteduktig projektledare som själv arbetar dagligen som pedagog och utbildare

trean@4epedagogen.se
0702 123 456

Fler sätt som beskriver 4P och gör det oemotståndligt att arbeta med

6 x 4:E Pedagogen

Vårt mål och vår stora passion för utbildning har gjort att vi tillsammans med ett härligt team har bildat 4:e Pedagogen.

Målinriktat

En beskrivande kort text som kan vara på två eller tre rader.

Kreativt

En beskrivande kort text som kan vara på två eller tre rader.

Effektivt

En beskrivande kort text som kan vara på två eller tre rader.

Utvecklande

En beskrivande kort text som kan vara på två eller tre rader.

Utbildande

En beskrivande kort text som kan vara på två eller tre rader.

Fantasifullt

En beskrivande kort text som kan vara på två eller tre rader.

Exempel från en förskola

Tillsammans med oss kan vi på ett väldigt målinriktat och effektivt sätt fylla kunskapshålen som har uppstått under det senaste decenniet i svenska förskolor. Vi har verktygen och kunskapen till att göra förskolan till den utbildningsinstans som många kräver men inte har förmåga till att uppnå på egen hand.

Kom i kontakt med oss