Om Brand & Bygg

Roni Nasr - Brand & Bygg

Roni Nasr

Brandingenjör och grundare av Brand & Bygg

Min passion är brandskydd och min ambition har alltid varit att försöka säkerställa att mina kunder och samarbetspartners får all den hjälp och rådgivning de verkligen behöver inom området, oberoende vem de är eller vad de jobbar med.

Jag startade Brand & Bygg för jag insåg att det saknades ett företag inom branschen som kunde stötta kunder inom hela spektret, från konsulterna som projekterar till montörerna som installerar.

Jag insåg att jag var tvungen att komma ner på gräsrotsnivå om jag ville lösa de mer komplicerade frågorna och se till att alla pratade samma språk. Jag förstod att det gällde att ha dörren öppen för alla som behövde råd, även i de enklaste av frågor.
Det ska inte ska vara så komplicerat att ta kontakt med en brandkonsult, i synnerhet inte en som har koll på allt.
Det handlar ju i slutänden om att skydda liv och egendom.

Välkommen till Brand & Bygg

Produkter - Tjänster - utbildningar

Spara tid till ditt projekt

Använd våra olika tjänster för att spara tid till ditt projekt.
Du kan få relevanta offerter på brandprodukter eller ställa en fråga till en av våra lättillgängliga brandkonsulter.
Våra utbildningar kan passa dig och dina kollegor.

Brand & Bygg stöttar kunder inom hela spektret, från konsulterna som projekterar till montörerna som installerar.