Artiklar och rapporter som vi publicerar med jämna mellanrum

Bärförmåga R vid brand

Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser (utdrag från BBR): R bärförmågaRE bärförmåga och integritetREI bärförmåga, integritet och isolering – mer om EI finns att läsa här Beteckningarna åtföljs…