Brandklass EI, EW och E – förklaring av termerna

Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser (utdrag från BBR):

 • R bärförmåga, mer om bärförmåga finns att läsa här
 • RE bärförmåga och integritet
 • REI bärförmåga, integritet och isolering
 • E integritet
 • EI integritet och isolering
 • EI1 eller EI2 integritet och isolering för brandavskiljande fönster (som endast kan öppnas med verktyg, nyckel eller liknande) eller för branddörrar.
 • EW integritet och begränsad strålning

Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 120, 180, 250 eller 360 minuter.
Klasserna kan kombineras med tilläggsbeteckningarna:

 • M mekanisk påverkan
 • Sa eller S200 brandgastäthet för dörrar
 • C dörrar med dörrstängare i någon av klasserna C1-C5

Brandklass EI, EW och E

EI

Utgå alltid från att en brandklassad byggnadsdel ska utföras i EI, dvs att den både har en flam- och brandgasavskiljande konstruktion (integritet) samt uppfyller kravet för temperaturhöjning på den sida som är vänd från branden (isolering). Om lägre klasser ska användas, det vill säga EW eller E, så ska detta alltid tas i samråd med brandkonsult. Observera tidskravet efter brandklassen, exempelvis så gäller oftast EI 60 för brandavskiljande väggar i bostadshus.

Vid krav på brandklassade produkter gäller allmänt:

 • Att säkerställa att rätt brandprodukt används med avseende på tidskrav, ex 60 minuter
 • Att produkten eller lösningen har ett typgodkännande
 • Om önskningar finns för besparande åtgärder, ex. användandet av EW eller E, så ska detta tas i samråd med brandkonsult.  
 • Att eventuella avsteg med tillhörande motivering alltid dokumenteras i Brandskyddsbeskrivning

EW

Typiskt för exempelvis fönster och brandgardiner är att de väldigt ofta är klassade i EW eller till och med E. I fallet med brandprodukter som är klassade i EW så innebär det att produkten har provats och godkänts för att inte släppa igenom en genomsnittlig strålning som överskrider 15 kW/m², mätt en meter eller längre/kortare från produkten som testats. För fönster brukar det vara en meter men det kan variera för olika produkter. Dubbelkolla alltid med leverantören/tillverkaren av produkten för vilket avstånd som gäller samt för vilken storlek som typgodkännandet gäller. Se även nedan hur ett automatiskt sprinklersystem eventuellt kan gynna användandet av produkter i brandklass EW eller E.

Innan användning av EW produkter är det alltså viktigt att säkerställa:

 • Rätt avstånd till brännbart material eller utrymmande personer*
 • Att produkten har ett typgodkännande
 • Att måtten i typgodkännandet stämmer överens med de mått som gäller i det aktuella projektet
 • Att om andra mått än typgodkännandet ska användas så ska detta göras i samråd med brandkonsult
 • Att eventuella avsteg med tillhörande motivering alltid dokumenteras i Brandskyddsbeskrivning

*Observera att för utrymmande personer gäller att strålningsvärdet ej får överstiga 10kW/m² (BBRAD 3)

E

Brandteknisk klass E innebär att byggnadsdelen enbart har en flam- och brandgasavskiljande funktion. Detta innebär att det inte på ett enkelt sätt går att avgöra hur varmt det blir på den sidan av (exempelvis) brandgardinen som är vänd från branden.

Viktigt att notera dock är att det i enlighet med BBR (5:534) kan monteras dörrar utformade i E 30 om ett automatiskt sprinklersystem installeras alternativt redan finns installerat i byggnaden. Detta är samtidigt ett exempel på hur ett automatiskt sprinklersystem kan göra lättnader på delar av brandskyddet i byggnaden.

Förutom dörrar kan det eventuellt göras avsteg på andra brandklassade produkter i klass E 30, avsteg som denna ska dock alltid göras i samråd med brandkonsult.

Om det inte finns ett automatiskt sprinklersystem i byggnaden kan eventuellt en E-klassad produkt ändå användas under vissa givna förutsättningar. För användandet av E-klassat glas finns exempelvis en vägledning i ett av Brandskyddshandbokens VFA – se länk.

Ovan länk ger även en fingervisning av vikten av verifikation (analytisk dimensionering) som BBR kräver vid eventuella avsteg från de allmänna råden.

Innan användning av E produkter är det alltså viktigt att säkerställa:

 • Att produkten har ett typgodkännande
 • Att måtten i typgodkännandet stämmer överens med de mått som gäller i det aktuella projektet
 • Att om andra mått än typgodkännandet ska användas så ska detta göras i samråd med brandkonsult
 • Att eventuella avsteg med tillhörande motivering alltid dokumenteras i Brandskyddsbeskrivning
 • Att avsteg med hjälp av sprinkler eller andra metoder alltid måste verifieras i enlighet med BBR och BBRAD.