Välkommen till Brand & Bygg

Vi stöttar dig som projekterar och dig som installerar genom att vara den närvarande brandkonsulten.

Använd våra olika tjänster för att spara tid till ditt projekt.
Du kan få relevanta offerter på brandprodukter eller ställa en fråga till en av våra lättillgängliga brandkonsulter.
Våra utbildningar kan passa dig och dina kollegor.
Brand & Bygg stöttar kunder inom hela spektret, från konsulterna som projekterar till montörerna som installerar.

Brandskyddsbeskrivning

Våra brandkonsulter hjälper dig att ta fram rätt handlingar till ditt projekt.

Strålningsberäkningar

Vi utför strålningsberäkningar, men även annan analytisk dimensionering.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Vi tar fram material och struktur för att göra det så enkelt som möjligt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet.

Besiktningar brand

Brand och Bygg utför besiktningar och inverteringar.

Utbildningar

Brand och Bygg erbjuder skräddarsydda utbildningar med inriktning på kapitel 5 – i BBR för arkitekter och projektledare.

Brandprodukter

Vi vet hur svårt det kan vara att beställa rätt brandprodukter.
Vårt mål att förenkla den processen.

Det ska inte ska vara så komplicerat att ta kontakt med en brandkonsult

Min passion är brandskydd och min ambition har alltid varit att försöka säkerställa att mina kunder och samarbetspartners får all den hjälp och rådgivning de verkligen behöver inom området, oberoende vem de är eller vad de jobbar med.

Roni Nasr – Brandingenjör och grundare av Brand & Bygg

Läs mer om Brand & Bygg

Vi har ett nära samarbete med våra kunder

“Brand & Bygg är bra på att finna alternativa lösningar och skapar ett bra samarbetsklimat.
Vi arbetar tillsammans på Spritan i Ödåkra där det bland annat är en ytterst komplex utrymning inom lokalerna som måste hanteras”

Anders Möller – Arkitekt på Möller Arkitekter, Ängelholm
Mer information om Spritan

Bärförmåga R vid brand

Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser (utdrag från BBR): R bärförmågaRE bärförmåga och integritetREI bärförmåga, integritet och isolering – mer om EI finns att läsa här Beteckningarna åtföljs…