Do’s and Don’ts för flerbostadshus

Att projektera bostäder kan tänkas vara enkelt men det kan lätt bli väldigt komplicerat ifall en eller ett par saker inte är med från början med avseende på brand.

Kan vi räkna med räddningstjänsten?

I större städer är det ibland självklart att räkna med att utrymning sker antingen via trapphus ELLER med hjälp av räddningstjänstens hjälp via fönster. Men det är viktigt att alltid börja med att kolla om räddningstjänstens faktiskt hinner till det nya bostadshuset i tid, i synnerhet om byggnaden ligger i utkanten av staden. Detta kan göras både av arkitekten eller brandkonsulten i ett tidigt skede. Oftast finns insatstiderna angivna på den lokala räddningstjänstens hemsida alternativ så får man helt enkelt ringa till sin kommunala räddningstjänst. Konsekvensen om räddningstjänsten inte hinner i tid är att trapphusens utformning blir annorlunda (oftast större) då dörrar tillkommer inom trapphusen.

Genomgående genomgående

I de fall då räddningstjänsten hinner komma fram i tid (och ni slipper bygga om trapphusen) så kan det vara bra att ha med sig hur lägenheter som inte är genomgående är utformade och vart dessa lägenheters fönster mynnar ut. Om dessa enbart vetter mot en innergård som räddningstjänsten har svårt eller kanske inte alls kan ta sig till med vare sig bärbara stegar eller höjdfordon så hamnar ni i samma problematik som i tipset ovan, dvs. trapphuset får projekteras om/anpassas. I vissa fall kan en del av lägenheterna på lägre nivå nås med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar men inte de högre belägna lägenheterna som kräver höjdfordon.

Avstånd mellan fönster

Det vanligaste problemet som uppstår i projekt med flerbostadshus som projekteras med ”franska balkonger” är att dessa byggs/projekteras ovanpå varandra i byggnadens fasad. Regelverket är dock tydligt – om det inte går att visa på att ovanstående fönster skyddas av exempelvis en tillräckligt djup balkongplatta, så måste glaset ovanför ha ett skyddsavstånd på minst 1,2 meter alternativt utföras med ett visst brandskydd OCH enbart kunna öppnas med verktyg eller nyckel. Försök att placera de franska balkongerna så att de inte står ovanför ett annat fönster eller en annan fransk balkong.
Boverket ger förtydligande av utformning av fönster i fasad här.