Hur viktigt är det med systematiskt brandskyddsarbete egentligen?

Varför SBA är så svårt (men viktigt)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar lika mycket om att underhålla det brandskydd som en gång projekterades in i byggnaden som att uppdatera och säkerställa att det brandskydd som finns faktiskt fungerar för den verksamheten man bedriver.

SBA regleras i ett regelverk som kallas LSO (Lag om skydd mot olyckor) där bland annat fördelning av ansvar mellan fastighetsägare (eller exempelvis BRF-styrelse) och nyttjare (hyresgäst eller exempelvis bostadsrättsinnehavare) står beskrivet.

Nedanstående tips och råd är vinklat till bostadsrättsföreningar men kan applicera för nästan alla typer av verksamheter.

Vad ingår i paketet?

Det kan finnas otroligt många delar/komponenter som ingår i en byggnads brandskydd, se separat lista längst ner för några av de saker som kan finnas i ett nybyggt flerbostadshus.

Idag finns även flera stora kommunikationsbrister i hur detta lämnas över till exempelvis en styrelse i en bostadsrättförening för att dessa ska få ett helhetsgrepp om brandskyddet i sitt flerbostadshus

Anledningen kan vara att:

 1. Informationen är utspridd på olika delar av de ritningar, underhållsplaner mm som styrelsen får till sig av entreprenören och konsulterna när de formellt tar över byggnaden.
 2. Informationen är svårtydlig och komplicerad och ingen av konsulterna, inte heller den brandkonsult som projekterat brandskyddet, har oftast full koll på alla ingående delar av brandskyddet.
 3. En stor del av underhållet kan enbart kontrolleras av externa företag så som ventilation, årsbesiktning av brandlarm, takluckor m.m.
 4. Det budgeteras väldigt sällan för underhållet av brandskyddet i underhållsplanen, även om dessa delar kan behöva bytas ut eller underhållas regelbundet.

Men behövs det verkligen?

Brandskyddet i ett flerbostadshus kan ur en synvinkel tyckas vara okomplicerat (varje lägenhet ska ju klara sig i 60 minuter?) men med tiden så finns risken att styrelser som har mindre koll på brandskyddet i byggnaden bygger bort just det brandskydd som säkerställer att varje lägenhet är en egen brandcell (och kan klara sig i just 60 minuter).

Ett exempel på ovan är hur moderna ventilationssystem kan byggas idag. En viss typ av ventilationssystem som byggs idag är utformade för att suga ut brandgaser från den lägenhet som det brinner i och är anpassade till den mängd lägenheter och lokaler som finns i byggnaden, detta system benämns ofta som ett fläkt i drift system och väldigt vanligt i nya flerbostadshus. Fläktarna som byggnaden är utrustad med klarar då de eventuellt förhöjda temperaturerna med de förutsättningar som fanns när byggnaden var ny. Om nya lokaler tillkommer eller försvinner, om fläkten byts ut till en ny fläkt eller om fläkten helt enkelt inte underhålls i tillräcklig utsträckning så finns alltså en stor risk att detta skydd försämras avsevärt eller inte fungerar alls.

Mitt tips är därför – skaffa hjälp! Om inte för att låta en extern firma göra kontrollerna så för att få en grundlig och tydlig bild över vilka komponenter som faktiskt ingår i hela byggnadens brandskydd.  

Lista på delar av brandskyddet vad som kan ingå i ett nytt flerbostadshus:

 • Rökluckor och/eller brandgasfläktar i garage och källare
 • Rökluckor och/eller brandgasfläktar i trapphus och ovan hiss
 • Manöverknappar/paneler för att hantera ovanstående
 • Fönster i trapphus som används som brandgasventilation
 • Branddörrar med tillhörande dörrstängare
 • Branddörrar med dörrstängare upphängda på magnet eller utformade som ”free-swing”
 • Dörrstängare enligt ovan som aktiverar på brandlarm/detektorer  
 • Branddetektorer (ej brandvarnare i självaste lägenheterna) i delar av byggnaden
 • Ventilationssystem med funktionen fläktar i drift
 • Brandklassade fönster (kan även finnas i lägenheterna)
 • Cellplast i fasad
 • Brandcellsgränser mot utrymmen som inte är lägenheter
 • Dörröppnarfunktion för att säkerställa tillgänglig vid utrymning
 • UPS funktioner för dörröppnare, brandlarm, rökluckor mm  
 • Brandklassade kablar till hiss, rökluckor eller dylikt
 • Och mycket mer!