Bärförmåga vid brand R

Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser (utdrag från BBR): R bärförmåga RE bärförmåga och integritet REI bärförmåga, … Läs mer